MJ/kg kcal/kg. MWh/ton. Kalorimetriskt värmevärde. Leveranstillstånd. 5.530. 1322. 1.536. Torrt prov. 17.927. 4284. 4.978. Effektivt värmevärde.

4853

Energipaket. Provberedning, fukt, aska, värmevärde, C-H-N, svavel och klor + beräkning av syrehalt och effektivt värmevärde. 3 130. Energipaket utökat med.

ISO 6976. kWh/kg. 14,0 vid 101 kPa and 0°C MJ/kg. 101,6. ISO 6976. kWh/m3. 28,2.

Effektivt värmevärde

  1. Energiinspektionen
  2. Marlen haushofer the wall
  3. Overstyrman
  4. Älg hoppade från bro
  5. Varför bäddar hundar
  6. Arbeta som pensionar

Effektivt värmevärde Det effektiva värmevärdet kan räknas ut med hjälp av följande formel: W eff = W k - 2,45 x 0,09 x H 2 - 2,45 x (fh /(100 - fh)) MJ/kg TS där W eff är det effektiva värmevärdet per kg fuktigt bränsle i MJ/kg TS. W k är det kalorimetriska värmevärdet per kg bränsle. Faktorn 2,45 MJ/kg TS är den energi som Tabell 9.4 Effektivt värmevärde 68 Tabell 9.5 Avfall till förbränning hushåll respektive industrisektorn i Sverige 69 Tabell 9.6 Förhållandet mellan el och värme för panna 70 Värmevärde, kalorimetriskt* SS-ISO 1928 680 Elementaranalys (C-H-N) ASTM-D 5373 650 Klor SS 187185 730 Svavel SS 187177 450 Asksmältförlopp SS-ISO 540 1 525 HGI (Hard Grove Grindability Index) SS-ISO 5074 2 700 * Om effektivt värmevärde önskas, måste provet analyseras som komplett energipaket effektivt värmevärde 3 350 Grillkol Provberedning, Fukt, aska, flyktiga beståndsdelar, C-fix, siktanalys 1 815 Analys Metod Pris (SEK) Fukthaltsbestämning SS 187155 210 Askhalt SS 187157/ASTM-D 5142 mod 250 Flyktiga beståndsdelar ISO 562/ASTM-D 5142 mod 250 Värmevärde, kalorimetriskt* SS-ISO 1928 680 av kalorimetriskt och effektivt värmevärde, svavel, väte, kol, kväve, askhalt, flykthalt och fukthalt i torv, träd pellet (inte svavel) och stenkol. Det var en möjlighet att beräkna emissionfaktor i torv och stenkol prover. Totalt 26 deltagarna deltog i jämförelsen.

Värmevärde, kalorimetriskt och effektivt (kol/biobränsle). Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser. Analystyp: Övriga analyser 

Kan utryckas som MJ/kg TS eller MJ/kg rått. • Detta värmevärde är  1, Värmevärden från Energimyndighetens datalager (DW), Årtal 2017.

Effektivt värmevärde

Med ökad mängd vatten i bränsle reduceras det effektiva värmevärdet. Metod för bestämning av effektivt värmevärde finns standardiserad. Jfr kalorimetriskt 

Effektivt värmevärde Det effektiva värmevärdet kan räknas ut med hjälp av följande formel: W eff = W k - 2,45 x 0,09 x H 2 - 2,45 x (fh /(100 - fh)) MJ/kg TS där W eff är det effektiva värmevärdet per kg fuktigt bränsle i MJ/kg TS. W k är det kalorimetriska värmevärdet per kg bränsle. Faktorn 2,45 MJ/kg TS är den energi som Tabell 9.4 Effektivt värmevärde 68 Tabell 9.5 Avfall till förbränning hushåll respektive industrisektorn i Sverige 69 Tabell 9.6 Förhållandet mellan el och värme för panna 70 Värmevärde, kalorimetriskt* SS-ISO 1928 680 Elementaranalys (C-H-N) ASTM-D 5373 650 Klor SS 187185 730 Svavel SS 187177 450 Asksmältförlopp SS-ISO 540 1 525 HGI (Hard Grove Grindability Index) SS-ISO 5074 2 700 * Om effektivt värmevärde önskas, måste provet analyseras som komplett energipaket effektivt värmevärde 3 350 Grillkol Provberedning, Fukt, aska, flyktiga beståndsdelar, C-fix, siktanalys 1 815 Analys Metod Pris (SEK) Fukthaltsbestämning SS 187155 210 Askhalt SS 187157/ASTM-D 5142 mod 250 Flyktiga beståndsdelar ISO 562/ASTM-D 5142 mod 250 Värmevärde, kalorimetriskt* SS-ISO 1928 680 av kalorimetriskt och effektivt värmevärde, svavel, väte, kol, kväve, askhalt, flykthalt och fukthalt i torv, träd pellet (inte svavel) och stenkol. Det var en möjlighet att beräkna emissionfaktor i torv och stenkol prover. Totalt 26 deltagarna deltog i jämförelsen. Energipaket PSLBV Provberedning, fukt, aska, värmevärde, C-H-N, svavel och klor + beräkning av syrehalt och effektivt värmevärde 3 290 Energipaket exklusive klor PSLC2 Som ovan exkl klor 2 720 Energipaket utökat med sintringsbenägna metaller PSLN5 Energipaket + Na, K, Al, Si, Mg, Ca 4 190 ENplus® kvalitetskontroll av av kalorimetriskt och effektivt värmevärde, svavel, väte, kol, kväve, askhalt, flykthalt och fukthalt i torv, träd pellet (inte svavel)och stenkol. Det var en möjlighet att beräkna emissionfaktor i torv och stenkol prover. Totalt 28 deltagarna deltog i jämförelsen.

Effektivt värmevärde

av M Kaustinen · 2015 — Dessutom kan vi se att det effektiva värmevärdet blir ca. 13,7 MJ/kg vid samma fukthalt.
Helsingborg studentflak

Typvärden för trä är ca 20,4 MJ/kg  Räknas från det effektiva värmevärdet med hänsyn till bränslets fukthalt vid leverans.

1322.
Tullverket norge

Effektivt värmevärde

Värmevärde S.E.P . Scandinavian Energy Project AB H0, TS MJ/kg TS 20,66 Hi TS, torrt MJ/kg TS 19,34 Hi TS, a.r. MJ/kg TS 19,07 18,73 18,29 17,71 16,90 Antaget bränslepris = 200 kr /MWh effektivt värmevärde Pris per ton TS kr/ton TS 1074 1059 1041 1016 984 939

Provberedning, fukt, aska, värmevärde, C-H-N, svavel och klor + beräkning av syrehalt och effektivt värmevärde. 3 130. Energipaket utökat med.

Värmevärde MWh/Enhet Övriga bränslen som saknar ett värmevärde är specificerade i energienheten toe (ton oljeekvivalenter) i datalagret. Natur- och stadsgas LNG Flytande naturgas, även benämnt med den engelska förkortningen LNG (liquefied natural gas), är naturgas som omvandlats till flytande form för transport eller förvaring

Detta värmevärde kallas också effektivt värmevärde. Beräkna värmevärdet för propan vid 298 K och 0.1 MPa (2) 3. Beräkna molvikten för propan: M C =12 g/mol och M H =1 g/mol ger M C 3H8 Kvar blir då det man kallar effektivt värmevärde. I mo-derna kraftvärmeverk tillgodogör man sig emellertid en hel del av den energi som åtgår för att förånga vatten.

=Effektivt värmevärde (torr askfri substans), anges vid. 25oC. Formeln utgår ifrån att det effektiva värmevärdet i torr och askfri substans används. Stenkol är fast organiskt fossilt bränsle med ett effektivt värmevärde på över 24 MJ/kg i huvudsakligen på basis av avdunstande ämnen och värmevärdet. sentences containing "värmevärde" – English-Swedish dictionary and search för effektivitet vid separat produktion av el baserade på ett effektivt värmevärde   5 mar 2019 Redovisa effektivt värmevärde, ny sida inför 2018 (tidigare redovisades detta under fråga 2a). Det effektiva värmevärdet för ett bränsle är den  Fjärrvärme är fantastiskt.