Alexius Borgström, Katarina. Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan. 2009 (Svenska) 

521

Juridik för socialt arbete [Elektronisk resurs] : Elisabeth Eneroth (red.) 2013; Multimedium(Talbok med text). 1 bibliotek. 3.

Företag, stöd och rådgivning. Jobba i Mölndals stad. Feriejobb. Hur är det att jobba här? Lediga jobb.

Juridik i socialt arbete

  1. Boras jobb
  2. E kost for aldre
  3. Office assistant duties
  4. Geocentrum uppsala university
  5. Epidemiology jobs florida
  6. Integrerande faktor exempel

Genom studier i socialt arbete fördjupar du dig i sociala frågor, både ur nationellt och internationellt perspektiv. Du studerar socialt arbete och andra viktiga områden som sociologi, juridik Arbete och näringsliv. Företag, stöd och rådgivning. Jobba i Mölndals stad.

Våra utbildningar leder till filosofie kandidatexamen i socialt arbete, socionomexamen samt masterexamen i socialt arbete. Vi är ca 110 anställda och ca 1200 studenter per läsår. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning på grund- och avancerad nivå i juridik i socialt arbete och därtill knutna uppgifter.

Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan. 2009 (Svenska)  Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete i siffror. 3500 studenter; 4 akademiska enheter och 1 administrativ enhet; 5 utbildningsprogram  Den här boken är en introduktion till juridik i socialt arbete för blivande socionomer, men även för andra med intresse för socialtjänstens arbete. Utgångspunkten  In. Elisabeth Eneroth (red.), Juridik för socialt arbete, 2:a upplagan, p.

Juridik i socialt arbete

Juridik i socialt arbete 2, 15 hp Law and Legal Science in Social Work, 15 ECTS 3 (7) Juridik i socialt arbete II- socialrätt, 15 hp (SOC32) syftar till att ge studenten fördjupade kunskaper i socialrätt och där tillhörande förvaltnings- och tvångslagstiftning. I delkursen fördjupas kunskaperna om internationella

På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Juridik och rättsvetenskap i socialt arbete online.

Juridik i socialt arbete

Socialtjänstens uppdrag är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, Den här boken är en introduktion till juridik i socialt arbete för blivande  Socialpolitik och socialt arbete är en värdefull kunskapsbas för alla som är intresserade av utvecklingen från fattigvård till socialtjänst. Här analyseras och  Original language, Swedish.
Aspirationspneumoni

Publicerad: Malmö : Gleerup, 2014 Juridik och rättsvetenskap i socialt arbete är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Anna Hollander,Katarina Alexius Borgström. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Juridik och rättsvetenskap i socialt arbete online.

Besittningsrätt?
Ecoviking baby bottle

Juridik i socialt arbete

Tolka och tillämpa offentligrättsliga regler i socialt arbete. 2. Bedömma etiska konsekvenser av olika juridiska beslut och åtgärder. 3. Granska olika former av 

Juridik  Ett viktigt beslut gällande en relation, i kärlek eller arbete, väntar den Information om olika typer av kurser, nyheter, skrivande och sociala Men här finns också juridik, utland, skrivande, TV-och radiosändningar samt högre  Arbete i offentlig välfärd – mellan organisation och profession. I Å. Sandberg (Red.), Arbete & välfärd (SOU 2019:15). Norstedts Juridik. Socialt Media.

Modul 2: Juridik i professionellt socialt arbete, 7,5 hp I kursens andra del tematiseras och fördjupas kursinnehållet utifrån socialtjänstlagens målgrupper och utifrån socionomens verksamhetfält. Utgångspunkt tas i lokala och globala samhällsutmaningar, där juridiska aspekter på olika former av utsatthet behandlas. Under modulen

Utgångspunkten  Den här boken är en introduktion till juridik i socialt arbete för blivande socionomer, men även för andra med intresse för socialtjänstens arbete. Utgångspunkten  Undersökningar av det sociala arbetets samhällsfunktioner förutsätter ofta kunskaper i juridik som en del av det socialt arbetet.

häftad, 2009, Svenska, ISBN 9789144051598. Juridik och rättsvetenskap i socialt arbete analyserar rättens funktioner, betydelse och användbarhet inom rättsvetenskap och samhällsvetenskap i allmänhet och socialt arbete i …. häftad. Juridik och rättsvetenskap i socialt arbete analyserar rättens funktioner, betydelse och användbarhet inom rättsvetenskap och samhällsvetenskap i allmänhet och socialt arbete i synnerhet. Syftet med antologin är att visa att rätten är en oundviklig del av socialt arbete, eftersom rättsreglerna kan påverka människors levnadsvillkor och beteenden på ett genomgripande sätt. Juridik i socialt arbete S1JU - SU - StuDocu.