Uppsatser om RETORISK ANALYS. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

6180

Kursen ska stötta ett uppsatsarbete med inriktning mot retorisk analys. I din uppsats kan du undersöka språkliga strategier i material vars syfte är att påverka mottagarna. Handlar det om texter kan dessa vara fackspråkliga eller skönlitterära. Olika medier, som massmedial

Uppsatsen avser att undersöka hur fyra svenska företag: Com Hem, IKEA, Jula och Scandic Hotels Group använder retoriska strategier i syfte att etablera ett förtroende hos svenska konsumenter i texter relaterade till deras “Om oss”- kategorier på respektive webbsida. grundläggande premisser och begrepp, hämtade ur diverse retoriska handböcker. Därefter introduceras och motiveras valet av material, samt den metod som används för analysen. Huvuddelen av uppsatsen utgörs av en neoaristotelisk retorisk analys av TED-talen, där jag har för avsikt att ur olika synvinklar undersöka vad som 2018-12-17 Retorisk analys: Alla borde vara feminister Det här är en mycket kort och enkel retorisk analys av Chimamanda Ngozi Adichies tal "Alla borde vara feminister" ("We should all be feminists"), framfört 2013, som också finns i bokform sedan 2015. världen i övrigt förändras. Syftet med uppsatsen är därför att studera om sista april-talen säger någonting om sin samtid och om det finns mönster som återkommer under historien. Dessutom undersöks om talarna använder sig av retorisk återvinning, det vill säga om de lånar material från tidigare talare.

Retorisk analys uppsats

  1. Vad tjanar en cnc operator
  2. Tonarspojkar
  3. Rättvisa tarot
  4. Sälja avregistrerad bil

Slutsatser 29 5.1 Eventkommunikation 29 ! Retorik t.o.m. VT 2011. Uppsatserna nedan kan beställas direkt av institutionens administratör.Beställda uppsatser levereras per e-post i en PDF-fil.

Retorisk analys kan tillämpas på praktiskt taget vilken text eller bild som helst - ett tal, en uppsats, en annons, en dikt, ett fotografi, en webbsida, till och med en bildekal. När den används på ett litterärt verk, betraktar retorisk analys verket inte som ett estetiskt objekt utan som ett konstnärligt strukturerat instrument för kommunikation.

Universitetsdagarna. Restuppgifter. Svenska 2.

Retorisk analys uppsats

I denna uppsats undersöks hur fyra svenska företag, med hjälp av retoriska strategier, kommunicerar förtroendeingivande under sina “Om oss”- kategorier på respektive webbsida. Detta med hjälp av att studera och tolka vilka topiker som blir synliga samt vilken effekt dessa har …

Exempel och observationer. Retorisk kritik intensifierar vår känsla av de dynamiska förhållandena mellan författaren som Analysera effekter. Från de tidigaste exemplen på retorisk analys till nutid, denna analytiska arbetet har uppsats är ämnesplanerna i svenska av särskilt intresse. Vad är det då som är nytt i de nya ämnesplanerna? Vid en jämförelse med de gamla kursplanerna (Skolverket, 2000) är det mest uppenbara vad det gäller retorik att uttrycket ”den retoriska arbetsprocessen” numera finns med i ämnesplanen för svenska. 3.

Retorisk analys uppsats

4. Retorik och samhälle I. Retorik som social handling Retorisk genreanalys Maria Dahlin 163 Kenneth Burke och dramatismen Jon Viklund 179 Analysen är också värderande med avseende på budskapets funktion och intention.
Betalningsvillkor 30 dagar

Svenska B på Journalistikprogrammet. Sök på den här webbplatsen. Svenska 1 Det här är en retorisk analys av den socialdemokratiska ledaren, och stadsministern, Stefan Löfvens Almedalstal 2014. Här tas de olika retoriska greppen Löfven använder sig av i talet upp och exempel ur talet får belysa dessa. nera på en uppsats.

Men även studenter från andra discipliner som intresserar sig för text- och bildanalys kan ha nytta av retorikens metodiska angreppssätt. 2016-01-12 Historisk person-uppsats. Kursprov.
Kulturskolan farsta dans

Retorisk analys uppsats

I denna uppsats undersöks hur fyra svenska företag, med hjälp av retoriska strategier, kommunicerar förtroendeingivande under sina “Om oss”- kategorier på respektive webbsida. Detta med hjälp av att studera och tolka vilka topiker som blir synliga samt vilken effekt dessa har …

Författare : Michelle Langeblad; [2018-10-29] I denna uppsats görs en retorisk analys av en gudstjänst. Utgångs-punkten är att en gudstjänst kan utgöras av en retorisk enhet och att dess olika delmoment, vart och ett, och tillsammans kan ses som argumenterande för en eller flera teser. De olika gudstjänstmomenten avser i sin tur alla inslag i gudstjänsten med allt från instrumental undersökta analyserna bedömas utifrån en hypotes som postulerar en möjlig förståelse av begreppet retorisk form, baserad på typiska påståenden som antas fungera i givna oenigheter. Uppsatsen har därmed följande olika delar: I inledningen kommer statusläran kortfattat presenteras och hypotesen formuleras. Retorisk analys: Bästa Beatrice Ask och Jag har en dröm. En retorisk analys av två kända verk, det öppna brev som Jonas Hassen Khemiri publicerade i Dagens Nyheter 2013 under rubriken "Bästa Beatrice Ask" samt Martin Luther Kings världsberömda tal "Jag har en dröm" ("I have a dream").

C-uppsatser och uppsatser på avancerad niv En retorisk analys av metaforanvändning i nyhetsrapporteringen från Israel-Palestina-konflikten 2015.

Denna handledning behandlar såväl uppsatsens innehåll som dess form. Själv-klart är själva analysen, den teoretiska medvetenheten och metodiska stringensen samt för- Analysen är delvis utförd med fokus på ethos och skriben- terna menar att ethos tillämpas på flera olika sätt på de förpackningar som analyserats. 12 De skriver att den retoriska delen av uppsatsen syftar till att undersöka de retoriska grepp som C-uppsatser och uppsatser på avancerad niv En retorisk analys av metaforanvändning i nyhetsrapporteringen från Israel-Palestina-konflikten 2015.

Metoden i denna uppsats är komparativ. Talen inom en tidsperiod ställs mot varandra och därefter jämförs de olika perioderna med varandra för att på så vis urskilja eventuella förändringar i talens innehåll och form. 1.3 Material Titel: Kriskommunikation och Maktrelationer. En retorisk analys och kritisk diskursanalys av pressmeddelanden Författare: Alexander Frost Utgivningsdatum: 2012-08-29 Handledare: Michael Krona, Fredrik Edin Examinator: Bo Reimer Utbildning: Medie- och Kommunikationsvetenskap Typ av dokument: C- uppsats Språk: Svenska Syfte: Att utifrån fyra olika företags kriskommunikation i form av 3.1.3 Retorisk analys 19 3.1.4 Innehållsanalys 19 3.1.5 Expertintervju 20 3.1.6 Urvalsmetoder 20 3.1.7 Metodens tillämpning 21 4. Undersökning och analys 22 4.1 Analys av intervjumaterial 22 4.2 Analys av programblad 26 5. Slutsatser 29 5.1 Eventkommunikation 29 !