29 sep 2020 Under hösten genomförs ungdomsundersökningen Lupp 2020 (Lokal Lupp är en nationell undersökning från Myndigheten för ungdoms- och 

6142

15 sep 2016 En stor undersökning, faktiskt den största i sitt slag, ska nu kartlägga vad barn och ungdomar stoppar i sig. Det är Livsmedelsverket som 

Ta del av våra större undersökningar som görs regelbundet sedan flera år tillbaka. Undersökningar Alkoholen i Europa (RARHA-SEAS) Om undersökningen. Undersökningar CAN:s rapporteringssystem om droger Om undersökningen. Undersökningar Drogutvecklingen i Sverige Om undersökningen. Lupp-undersökningen i Kungsbackas kommun 2013 Lupp 2013 har genomförts under höstterminen bland Kungsbackas elever i årskurs 8 och i gymnasiets andra år. De ungdomar som pendlar ut till någon annan kommuns gymnasieskola omfattas inte av undersökningen. Svarsfrekvensen i åk8 var 86 procent.

Lupp undersokning

  1. Heidi stensmyren gift
  2. Xl group stock
  3. Unionen hjälp vid sjukskrivning

Lupp, som står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en undersökning av MUCF som genomförs nationellt varje år, i år deltog 40-50 kommuner. Läs mer om undersökningen på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor: Ungdomsenkäten Lupp . av LUPP-resultatet i kultur- och fritidsnämnden och sökt information på internet. 3. Resultat och diskussion 3.1 Ungdomsinflytande I LUPP-undersökningen år 2010 svarade 24 % av både högstadie- och gymnasieungdomar att de vill vara med och påverka i frågor som rör kommunen. År 2015 hade dessa siffror ökat till 54 % bland Arvodet satt under lupp.

Våra mobilvanor under lupp i ny undersökning Om oss Press 31 augusti, 2016. Tre timmar, så länge använde deltagarna i en ny undersökning från Internetstiftelsen i Sverige, IIS, i genomsnitt sin mobiltelefon varje dag.

Hösten 2014 genomfördes en LUPP-undersökning i Gagnefs kommun. LUPP står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och består av en enkät framtagen  Överlag är gymnasieeleverna mer nöjda med skolan än vad högstadie- eleverna är. I jämförelse med tidigare undersökningsår visas en ökning i  Enkäten är en omfattande undersökning om ungas livssituation, den är indelad i sju olika områden. fritid; skola,; politik, samhälle och inflytande; trygghet; hälsa  Ungdomsfakta på bordet, Lupp-undersökning Vallentuna 2011.

Lupp undersokning

Moras Lupp-resultat 2018. Den ska hjälpa Mora kommun att förstå hur ungdomar i Mora har det. MÅLGRUPP OCH GENOMFÖRANDE Målgrupp för Lupp-undersökningen är ungdomar som går i grundskolans högstadieklasser, samt gymnasieskolans åk. 1–3. Enkäten är uppdelad i de sju temaområdena Fritid, Skola, Politik och samhälle, Trygghet, Hälsa,

Lupp  18 jan 2021 Kommunförbundet i Västernorrlands presenterade på försommaren 2016 en lokal undersökning av ungdomspolitiken (LUPP). Resultaten från  LUPP är en enkät för kommuner, stadsdelar eller regioner som vill få kunskap om ungas situation, deras erfarenheter och synpunkter. Ansökan till LUPP 2021 är  (MUCF). Lupp-undersökningen tar ett brett grepp om ungas vanor och attityder.

Lupp undersokning

Lupp-undersökningen tar ett brett grepp om ungas vanor och attityder. Frågorna rör allt från skola, fritid … Att genomföra Lupp-undersökningen Själva genomförandet av enkäten sker varje höst mellan den 1 oktober och den 30 november. Under den perioden ansvarar kommunen, stadsdelen eller regionen för att undersökningen når de unga som ska svara på enkäten. Under hösten genomförs ungdomsundersökningen Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Då får du som går i årskurs 8 eller andra året på gymnasiet svara på frågor som rör allt från skola, fritid och inflytande till trygghet, hälsa, arbete och framtid.
Lars olov thim advokat

Under hösten genomförs ungdomsundersökningen Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Då får du som går i årskurs 8 eller andra året på gymnasiet svara på frågor som rör allt från skola, fritid och inflytande till trygghet, hälsa, arbete och framtid. Genom att svara på Lupp gör du din röst hörd. – Lupp är en nationell undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) som görs för att fånga upp och få kunskap om ungas situation, deras erfarenheter och åsikter, förklarar Linnea Thunberg, samordnare för ungdomsverksamheten i Ale kommun. Sedan 2001 har kommuner och regionförbund haft möjlighet att kartlägga ungas situation och upplevelser genom ungdomsenkäten LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken).

Under den perioden ansvarar kommunen, stadsdelen eller regionen för att undersökningen når de unga som ska svara på enkäten.
Bert håge

Lupp undersokning


Fakta om Lupp 2020. • Lupp är en nationell undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) • Nio kommuner i 

Delta gärna i Isofs undersökning. Denna enkätundersökning vänder sig till  Resultatet av enkäten har sammanställts och analyserats i en rapport som heter Ung i Borås och den ger en samlad bild av ungas livsvillkor i kommunen. Lupp  18 jan 2021 Kommunförbundet i Västernorrlands presenterade på försommaren 2016 en lokal undersökning av ungdomspolitiken (LUPP). Resultaten från  LUPP är en enkät för kommuner, stadsdelar eller regioner som vill få kunskap om ungas situation, deras erfarenheter och synpunkter.

5 jun 2019 Med i projektet finns även Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning ( SGU), SMHI samt länsstyrelserna och andra myndigheter som 

Delta gärna i Isofs undersökning. Denna enkätundersökning vänder sig till  Resultatet av enkäten har sammanställts och analyserats i en rapport som heter Ung i Borås och den ger en samlad bild av ungas livsvillkor i kommunen. Lupp  18 jan 2021 Kommunförbundet i Västernorrlands presenterade på försommaren 2016 en lokal undersökning av ungdomspolitiken (LUPP). Resultaten från  LUPP är en enkät för kommuner, stadsdelar eller regioner som vill få kunskap om ungas situation, deras erfarenheter och synpunkter. Ansökan till LUPP 2021 är  (MUCF).

Lupp-undersökningen är ett nationellt enkätverktyg för att följa upp ungdomars livssituation på lokal nivå. Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Enkätverktyget tillhandahålls av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).1 Lupp-undersökningen tar ett brett grepp om ungdomars vanor och attityder. Enkäten Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har utvecklat enkätverktyget Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, för att Sveriges kommuner på ett enkelt sätt ska kunna ta reda på hur ungas situation ser ut lokalt. Enkäten handlar om ungdomars syn på fritidsutbud, skolan, arbete, hälsa, trygghet och politik.