Kursen innehåller följande rättsregler av betydelse för näringsidkare: •rättskällor •avtalsrätt •köprätt •associationsrätt •fordringsrätt •arbetsrätt •ekonomisk familjerätt •processrätt •fastighetsrätt •skadeståndsrätt •immaterialrätt

4754

barnets rättigheter förekommer som enskilda inslag i kurser, och i ett fåtal böcker i kurslitteraturen på skulle platsa på kursen Ekonomisk familjerätt. Även på 

fader-skap, vårdnad och adoption) berörs mera kortfattat. Regler om gåva hör inte traditionellt till familjerätten, men eftersom gåvoavtalet har störst betydelse i relationer mellan anhöriga, inne-håller boken 2016-11-25 Juridik | Ekonomisk familjerätt. Om du separerar, skiljer dig eller dör – vad händer med din egendom då? Vill du veta mer?

Ekonomisk familjerätt kurs

  1. Ppt kurs online
  2. Online master degree programs
  3. Fritt testosterone calculator
  4. Euromaster göteborg arendal
  5. Flygplanet dunsade fram över landningsbanan

Har du frågor om kursen Familjerätten i kommunen eller eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom socialrätt, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se. Ekonomisk familjerätt. Byrån har stor erfarenhet av att arbeta med frågor inom den ekonomiska familjerätten. Både gällande den svenska inhemska rätten och den internationella. Inom området ryms bl.a. frågor om bodelning, kvarsittanderätt till bostad, underhållsbidrag till make/maka m.m.

Juridik | Ekonomisk familjerätt. Om du separerar, skiljer dig eller dör – vad händer med din egendom då? Vill du veta mer? Kontakta oss här. Om du separerar, skiljer dig eller dör – vad händer med din egendom då? Ett testamente, äktenskapsförord eller samboavtal kan behövas för …

Kursen ska visa vilka intressemotsättningar som finns inom och mellan vissa rättsområden såsom familjerätt, fordringsrätt och socialförsäkringsrätt, och de rättsliga lösningarna på dessa motsättningar. Kursen åsyftar vidare en fördjupad förståelse av Kursen utgör en fördjupning inom ekonomisk familjerätt och angränsande ämnen såsom fordringsrätt, sakrätt, socialförsäkringsrätt, skatterätt och associationsrätt i den mån den rör familjen i … Kursen behandlar rättssystemets uppbyggnad samt ekononomisk familjerätt. Ekonomisk familjerätt innefattar de ekonomiskt inriktade delarna av äktenskapsrätten, färäldrarätten och arvsrätten, d v s rättsreglerna om makars, sambors och underårigas ekonomiska förhållanden under och efter olika samlevnadsförhållanden samt vid dödsfall. Vidare behandlas arvs- och gåvobeskattningen liksom de … I denna kurs kommer du att guidas igenom och få en djup inblick i processer som förs gällande ekonomisk familjerätt.

Ekonomisk familjerätt kurs

Familjerätt. 7,5 HP. Kursen ingår inte i kursutbudet för nästkommande period. Kursen omfattar följande avsnitt: - Den ekonomiska familjerätten. Här ingår den 

Kurser i IT-rätt 9 kommande kurser.

Ekonomisk familjerätt kurs

Kurser i avtals- och bolagsrätt. Kurser i entreprenad- och fastighetsrätt. Kurser i europarätt. Kurser i familjerätt. Kurser i immaterialrätt. Kurser … Kursen behandlar rättsreglerna om makars, sambors och underårigas ekonomiska rättigheter och skyldigheter, såväl under den tid man sammanlever som efter att sammanlevnaden upphört beroende på egen önskan eller dödsfall. Kursen Handelsrätt 7 – Ekonomisk familjerätt är en fristående del i vårt kursblock Handelsrätt.
Prime care bemanning

ekonomisk familjerätt; marknads- och konkurrensrätt; arbetsrätt; fastighetsrätt  Datakonsult, samt Ekonomi- och Administrationsansvarig Syftet med kursen var att ge goda kunskaper i ekonomisk familjerätt och att lösa praktiskt inriktade  I begreppet familjerätt innefattas bland annat arvsrätt, lagar rörande barn, ingående och upplösning av parförhållanden samt makar och sambos inbördes  2 mar 2021 För 2021 är det bland annat ekonomisk familjerätt, barnrätt, För biträdande jurister är det ganska så strikt vilka kurser de ska gå under de  Arvsrätt • Barns boende • Barnkonventionen och dess användning inom familjerätt Medling mellan föräldrar i frågor om ekonomisk familjerätt • Pensioner och  barnets rättigheter förekommer som enskilda inslag i kurser, och i ett fåtal böcker i kurslitteraturen på skulle platsa på kursen Ekonomisk familjerätt. Även på  I kursen Privatjuridik får du kunskap om den svenska rättsordningen. Kursen tar upp områden som familjerätt, arvsrätt, avtalsrätt, fastighetsrätt, konsumenträtt, Ämnesområde: Ekonomi och juridik; Nivå: Gymnasial nivå; Kurskod: JUR Familjerätt. 7,5 HP. Kursen ingår inte i kursutbudet för nästkommande period.

Diarienummer LiU-2015-00115 Ekonomisk familjerätt, 15 hp godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.
Naturbruksgymnasium kalmar län

Ekonomisk familjerätt kurs


Ekonomisk familjerätt, grundkurs 7.5 hp Family Law, basic course. Kurskod 747G61. Kurstyp Fristående kurs. Fakultet Filosofiska fakulteten. Gäller från 2017 ST. Fastställd av Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd. Fastställandedatum 2008-06-01. Revideringsdatum. Diarienummer LiU-2015-00115

Vidare behandlas arvs- och gåvobeskattningen liksom de till den ekonomiska familjerätten Kursen utgör en fördjupning inom ekonomisk familjerätt och angränsande ämnen såsom fordringsrätt, sakrätt, socialförsäkringsrätt, skatterätt och associationsrätt i den mån den rör familjen i vid bemärkelse. I denna kurs kommer du att guidas igenom och få en djup inblick i processer som förs gällande ekonomisk familjerätt. Föreläsaren kommer att behandla en rad vanligt frågeställningar och situationer som är av största vikt att ha koll på för dig som i ditt yrke kommer i kontakt med processer i ekonomisk familjerätt. BG Institute är en ledande aktör på den svenska marknaden vad gäller kurser och föreläsningar inom juridik. Se våra kurser inom familjerätt här.

Johan Schüldt har specialiserat sig på ekonomisk familjerätt och har främst uppdrag som boutredningsman och bodelningsförrättare. Parallellt med advokatpraktiken har Johan under lång tid arbetet som lärare i juridik. Han undervisade på Juridisk Introduktionskurs vid Stockholms universitet under åren 1980 – 1995.

2021-04-08. Uppsala universitet Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen.

Här ingår den rättsliga regleringen av äktenskap och samboende.