5 mar 2019 Hamnarbetarförbundet i Sverige har varslat om totalstrejk i alla Sveriges hamnar från och med onsdag. Om det blir strejk drabbas godstrafiken 

5642

Arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar varslar om övertidslockout för samtliga medlemmar i Hamnarbetarförbundet. ”Hamnarbetarförbundets agerande följer ett tydligt mönster, de är konfliktorienterade och inte lösningsorienterade. Att hela tiden …

”Hamnarbetarförbundets agerande följer ett tydligt mönster, de är Arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar varslar om övertidslockout för samtliga medlemmar i Hamnarbetarförbundet. ”Hamnarbetarförbundets agerande följer ett tydligt mönster, de är konfliktorienterade och inte lösningsorienterade. Att hela tiden … Industriarbetsgivarna stöder Sveriges Hamnars lockout . 17 januari 2019. I dag varslar Sveriges Hamnar om lockout som svar på Hamnarbetarförbundets 25 konfliktvarsel i 15 hamnar. Industriarbetsgivarna stöder Sveriges Hamnars spegel- och konsekvenslockout.

Arbetsgivarorganisationen sveriges hamnar

  1. Söka högskola utan behörighet
  2. Transportstyrelsens forfattningssamling
  3. Full stack web developer salary

Avtalsperiod: 1 maj 2017–30 april 2020 Arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar måste upphöra med sin antifackliga hållning som spär på en onödig arbetsmarknadskonflikt som skadar Sveriges ekonomi. Sveriges kustkommuner är medlemmar genom sitt ägande av hamnar. Konflikten mellan den fackliga organisationen Hamnarbetarförbundet och arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar har pågått sedan 2016. Bakgrunden till konflikten är att Hamnarbetarförbundet Sveriges hamnar hotar den svenska modellen Debattören: Våra medlemmar blir hotade och svartlistade Publicerad: 05 mars 2019 kl. 04.00 Uppdaterad: 22 augusti 2019 kl.

2019-02-08

Sveriges Hamnar understryker att man i Sverige tecknar ett kollektivavtal per bransch för arbetare. ”Vi kan konstatera att de krav Hamnarbetarförbundet ställer kraftigt avviker från vad som gäller för de avtal som tecknats för övriga på arbetsmarknaden genom att de överstiger det så kallade märket. Hamnarbetarförbundet jublar efter det nya avtalet med arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar, rapporterar SVT Nyheter Västerbotten. – Det känns helt otroligt!

Arbetsgivarorganisationen sveriges hamnar

Arbetsgivarorganisationen Sveriges hamnar fälls i Arbetsdomstolen (AD) för förhandlingsvägran, efter att ha dröjt för länge med att förhandla med fackförbundet Hamnarbetarförbundet. I april 2017 begärde förbundet i en mejlväxling att få förhandla om att teckna centralt kollektivavtal, men förhandlingen skedde inte förrän i mitten av juni.

Hamnarbetarförbundet i Sverige har varslat om totalstrejk i alla Sveriges hamnar från och med onsdag. Om det blir strejk drabbas godstrafiken från Finland delvis, medan passagerartrafiken på Sveriges Hamnar varslar om spegel- och konsekvenslockout Det skriver Arbetsmarknadsnytt. Enligt Transportföretagen har Hamnarbetarförbundet officiellt och inofficiellt deklarerat att de tänker varsla löpande om nya strejker och att dessa kommer att trappas upp i omfång. Kommentar till måndagens hamnkonflikt tor, maj 22, 2008 16:52 CET. Med anledning av att Svenska Transportarbetareförbundet (Transport) och Svenska Hamnarbetarförbundet har varslat om övertidsblockad och nyanställnings- och inhyrningsblockad från den 26 maj vill bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar ge följande kommentar. Om verksamheten som Almega bedriver.

Arbetsgivarorganisationen sveriges hamnar

Det kan vara branschföreningar, arbetsgivarförbund eller annan … " Arbetsgivarorganisationen har de senaste dagarna försökt blanda ihop begreppen och göra konflikten svårbegriplig för utomstående. Tyvärr har det fått genomslag i en del tidningar idag.
Lo funds generation global

31 jan 2019 om inte parterna i konflikten - Hamnarbetarförbundet och arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar - lyckats komma överens innan dess. 11 POLICY SVERIGES HAMNAR INFÖR POLICY MOT FACKFÖRBUND UTAN AVTAL Stuveribolagen som är med i arbetsgivarorganisationen Sveriges  14 feb 2018 Hamnarbetarförbundet går segrande ur en tvist med arbetsgivarorganisationen Sveriges hamnar.

I dag har vi 58 anslutna företag med totalt drygt 4 200 anställda. Våra medlemmar återfinns bland hamnföretagen. Hamnarbetarförbundet vill ha ett eget kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar, bland annat för att själv kunna få förhandla om avtalsvillkor. Arbetsgivarna har ett rikstäckande kollektivavtal med LO-förbundet Transport och vill inte ha två olika avtal för samma arbete.
Di debatt redaktion

Arbetsgivarorganisationen sveriges hamnar


Kommentar till måndagens hamnkonflikt tor, maj 22, 2008 16:52 CET. Med anledning av att Svenska Transportarbetareförbundet (Transport) och Svenska Hamnarbetarförbundet har varslat om övertidsblockad och nyanställnings- och inhyrningsblockad från den 26 maj vill bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar ge följande kommentar.

Hamnarbetarförbundets avdelning 4 i Göteborg,( Hamn 4an). Parterna  Kollektivavtalet mellan Sveriges hamnar och Transport, hamn- och arbetsgivarorganisationen och Hamnarbetarförbundet gäller sedan 1 maj  Sveriges Hamnar och söka sig till en annan arbetsgivarorganisation. Anledningen är att Sveriges Hamnar inte gått Hamnarbetarnas krav till  Sveriges Hamnar har arbetat hårt för att nå en lösning på konflikten, bland annat har arbetsgivarorganisationen accepterat båda buden från  Sveriges Hamnar är verksam inom intressebevakning inom arbetsgivarorganisationer och hade totalt 54 anställda 2019. Antalet anställda har minskat med 4  Konflikten mellan arbetsgivarorganisationen, Sveriges Hamnar och Joakim Ärlund, vice vd och förhandlingschef på Sveriges Hamnar, menar  Senare under onsdagen kommer Sveriges Hamnar att svara på det kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar.

Hamn. Stuveribolagen som är med i arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar skärper tonen mot fackföreningar som saknar kollektivavtal. I praktiken innebär det att Hamnarbetarförbundet (HF) blir av med rättigheter som normalt följer av ett tecknat avtal. Hallands hamnar är ett HF-fäste där arbetsgivaren nu sätter ner foten.

Arkivbild.Bild: ADAM  I april förra året började en mejlväxling mellan fackförbundet Hamnarbetarförbundet och arbetsgivarorganisationen Sveriges hamnar. TMF är en bransch- och arbetsgivarorganisation bildad av de tidigare Flygarbetsgivarna, Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Sveriges Hamnar.

Avtalsperiod: 1 maj 2017–30 april 2020 Arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar måste upphöra med sin antifackliga hållning som spär på en onödig arbetsmarknadskonflikt som skadar Sveriges ekonomi.