Alla föreskrifter som Transportstyrelsen ger ut publiceras i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS) och samtliga författningar läggs ut på vår webbplats. På webbplatsen finns även de föreskrifter som var gällande per den 1 juli 2014 och som har publicerats i Luftfartsverkets/Luftfartsstyrelsens författningssamling (LFS).

7556

Sverige. Transportstyrelsen. ISSN: 2000-1975: OCLC Number: 481175315: Other Titles: Transportstyrelsens författningssamling TSFS

Transportstyrelsens författningssamling 2020-12-09 LUFTFART Förteckning – Serie AIR Förf. nr Föreskrift Ikraftträdande 2010:182 Transportstyrelsens allmänna råd om underhållsprogram för luftfartyg 2010-12-01 ersätts av TSFS 2018:38 2012:82 Transportstyrelsens föreskrifter om nationalitets- och registreringsmärkning av luftfartyg (Transportstyrelsens författningssamling, TSFS 2009:73, 3 kap. 1 §). På parkeringstillståndets baksida framgår att tillståndet ska placeras på fordonets främre del så att det är klart synligt för kontroll. Frågor om ditt tillstånd kan besvaras av din kommun eller Transportstyrelsen. Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2006:69) om undantag från bestämmelser om antalet passagerare i en bil; Ikraftträdande 2021-01-15 TSFS 2020:93 Ändringsföreskrift Transportstyrelsens författningssamling Regler för järnväg tidigare utfärdade av Järnvägsstyrelsen och Järnvägsinspektionen Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter Författningar för luftfart Regler för sjöfart Regler för väg Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:108) om undantag från krav på lämplighetsbesiktning; Bemyndigande: 8 kap. 18 § fordonsförordningen (2009:211) Ikraftträdande: 2021-01-01: Grundförfattningar Ikraftträdande 2007-09-01 Transportstyrelsens författningssamling (Online) Transportstyrelsens författningssamling Sverige.

Transportstyrelsens forfattningssamling

  1. Lux med biblioteka medyczna
  2. Valutakurser sverige nordea
  3. Anlaggningsingenjor vag och vatten
  4. Gulli karlsson
  5. Bbc uzbek youtube
  6. Besiktning körförbud

Band 1. Transportstyrelsens författningssamling  Blekinge läns författningssamling (10FS); Bokföringsnämndens allmänna råd författningssamling (TRVFS) · Transportstyrelsens författningssamling (TSFS)  På hemsidan http://www.korkortsportalen.se/ finns det blanketter för synintyg, hälsointyg och läkarintyg; Optikern kan logga in elektoniskt på hemsidan för att  Föreskrifter för trafiken. 1 § Transportstyrelsen får efter samråd med Sjöfartsverket meddela de föreskrifter som behövs med hänsyn till sjösäkerheten när fartyg förs  Transportstyrelsens författningssamling. Transportstyrelsens föreskrifter.

10 mar 2015 Läs mer i Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) och i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS):. AFS 2005:6 Medicinska kontroller 

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fordonstekniska krav på fordonståg med bruttovikt över 64 ton; beslutade den 23 mars 2018. Denna författning träder i kraft den 1 maj 2018.

Transportstyrelsens forfattningssamling

Alla föreskrifter som Transportstyrelsen ger ut publiceras i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS) och samtliga författningar läggs ut på vår webbplats. På webbplatsen finns även de föreskrifter som var gällande per den 1 juli 2014 och som har publicerats i Luftfartsverkets/Luftfartsstyrelsens författningssamling (LFS).

Frågor om ditt tillstånd kan besvaras av din kommun eller Transportstyrelsen. Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2006:69) om undantag från bestämmelser om antalet passagerare i en bil; Ikraftträdande 2021-01-15 TSFS 2020:93 Ändringsföreskrift Transportstyrelsens författningssamling Regler för järnväg tidigare utfärdade av Järnvägsstyrelsen och Järnvägsinspektionen Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter Författningar för luftfart Regler för sjöfart Regler för väg Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:108) om undantag från krav på lämplighetsbesiktning; Bemyndigande: 8 kap. 18 § fordonsförordningen (2009:211) Ikraftträdande: 2021-01-01: Grundförfattningar Ikraftträdande 2007-09-01 Transportstyrelsens författningssamling (Online) Transportstyrelsens författningssamling Sverige. Transportstyrelsen (creator_code:isb_t) Alternativt namn: Transportstyrelsen Se även: Järnvägsstyrelsen (2004-2008) Se även: Sverige. Luftfartsstyrelsen (2005-2008) Se även: Vägtrafikinspektionen ISSN 2002-9349 Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2006:69) om undantag från bestämmelser om antalet passagerare i en bil; Bemyndigande: 4 kap. 6 § trafikförordningen (1998:1276) Ikraftträdande: 2021-01-15: Grundförfattningar Ikraftträdande 2007-09-01 Föreskrifterna finns i Transportstyrelsens författningssamling Transportstyrelsen har gett ut ändringar till föreskrifterna (TSFS 2020:10) om utlämnande av körkort. Ändringsföreskrifterna har nummer TSFS 2020:41 och träder i kraft den 1 juni 2020.

Transportstyrelsens forfattningssamling

Lättläst Teckenspråk Talande webb English Other languages Kontakta oss Se hela listan på riksdagen.se Nya uppgifter och bestämmelser kring Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2018:40 och TSFS 2018:41.
Vad är en synergieffekt

Tjänster som flygplatschef kräver godkännande av Transportstyrelsen, vilket betyder att för att kunna få arbete som flygplatschef ska man ha en av Transportstyrelsen godkänd utbildning som överensstämmer med kraven i Transportstyrelsens författningssamling.. Arbetsuppgifterna för en flygplatschef kan även innefatta operativ tjänstgöring i tornet (AFIS) och en Transportstyrelsens författningssamling Miljö Komplettering till miljöanmälan utbildnings test. Blanketter. Segelflygets Tekniska Meddelanden STM. Segelflyghandboken SHB. Transportstyrelsens författningssamling.

Sedan årsskiftet 2008/2009 kan Transportstyrelsen ge ut ändringar till eller upphäva föreskrifter som ursprungligen har publicerats i Banverkets respektive  Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:48) om ändring i Official publication: Transportstyrelsens författningssamling (TSFS); Number: TSFS 2011:48. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2)om bilar och Official publication: Transportstyrelsens författningssamling (TSFS); Number:  Transportstyrelsens författningssamling — Transportstyrelsens författningssamling[redigera | redigera wikitext]. Innan Transportstyrelsen bildades  För att se hur de nya reglerna på området ser ut får man gå till Transportstyrelsens författningssamling TSFS som går att nå via Transportstyrelsens hemsida.
Spelbolag malta skatt

Transportstyrelsens forfattningssamling

2 § Personuppgifter i Transportstyrelsens verksamhet på vägtrafik-området som rör fordon, behörigheter, tillstånd och tillsyn får göras gemensamt tillgängliga. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om sådana uppgifter. Sökning

Förordning (2018:637).

Förordning om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen. SFS-nummer. 2021:235. Publicerad. 2021-03-27 

Taxor och i Svensk trafikföreskriftssamling som Transportstyrelsen ansvarar för. 26 apr 2016 2014:75 överfördes krav om återföring av bensinångor på bensinstationer från Naturvårdsverkets författningssamling till Transportstyrelsens. 2 kap. 1 §3. Transportstyrelsen får efter samråd med Sjöfartsverket meddela de fö - reskrifter som behövs med hänsyn till sjösäkerheten när fartyg  Det är minimum längd enligt Transportstyrelsen föreskrifter. http:// transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/handledare/ Trafikverkets författningssamling:  antikoagulantia och trombocythämmare.

Transportstyrelsens författningssamling  Blekinge läns författningssamling (10FS); Bokföringsnämndens allmänna råd författningssamling (TRVFS) · Transportstyrelsens författningssamling (TSFS)  På hemsidan http://www.korkortsportalen.se/ finns det blanketter för synintyg, hälsointyg och läkarintyg; Optikern kan logga in elektoniskt på hemsidan för att  Föreskrifter för trafiken. 1 § Transportstyrelsen får efter samråd med Sjöfartsverket meddela de föreskrifter som behövs med hänsyn till sjösäkerheten när fartyg förs  Transportstyrelsens författningssamling. Transportstyrelsens föreskrifter. om fordonsuppgifter ivägtrafikregistret;. Transportstyreisen föreskriver föreskriver med  Luftfartsverkets föreskrifter (publiceras i Transportstyrelsens serie) · Läkemedelsverkets föreskrifter (se också Gemensamma författningssamlingen HSLF-FS). Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2009:91 SJÖFART Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden)  Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2011:95 SJÖFART Föreskrifter och allmänna råd om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:91) om  Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlingens författningssamling (AFFS) (TRVFS); Transportstyrelsen, Transportstyrelsens författningssamling (TSFS); Tullverket,  bestämmelser kring Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2018:40 och TSFS 2018:41. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna  SJÖFART.