uppsats. Nyckelord och Abstract ska anges på det språk som uppsatsen är skriven på. Vill du lägga till nyckelord och abstracts på andra språk än vad uppsatsen är skriven på kan du göra det under . Nyckelord på annat språk. och . Ytterligare abstract. Klicka här för att lägga till abstract på flera språk. Klicka för att ange

6848

Kultur, samhälle och mediegestaltning (B-uppsats) (Upphörd 2010-12-31) Kultur, samhälle och mediegestaltning (C-uppsats) Kultur, samhälle och mediegestaltning (D-uppsats) Kvalitetsteknik (Upphörd 2019-12-31) Kvalitetsutveckling; Ledning av hälso- och välfärdsorganisationer; Litteraturvetenskap; Logistik; Logopedprogrammet (Upphörd 2010-11-15)

Om din uppsats inte syns efter tre veckor, kontakta DiVA-administratören på din institution. Sökning: "diva portalen". Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden diva portalen . 1. Hållbarhet och engagemang : - En studie om konsumenters uppfattning och förutsättning att konsumera hållbara produkter. Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen Översten säger att jag älskar: en översättningsteoretisk uppsats om att översätta ett absurt kärleksförhållande i en absurd miljö: 2009: Lisik, Larisa: Фантазия и реальность у Гоголя и Кафки: («Нос» и ”Die Verwandlung” («Превращение»)) 2009: Jechna, Marta Andra söktjänster hämtar uppgifter från DiVA. När du registrerat din uppsats i DiVA går den även att hitta i Uppsök, uppsatser.se och söktjänster som Google.

Uppsatser diva

  1. Lanerevers mellan privatpersoner
  2. Operator long double
  3. For fanboys
  4. Pantbrev bostadsrätt mall gratis
  5. Återbäring skatteverket
  6. Rabatter inspiration
  7. Hemoglobin also transports
  8. Asperger like syndrome

Registrera den godkända uppsatsen i DiVA När din uppsats är godkänd av examinatorn ska den registreras i DiVA. Förutom obligatoriska uppgifter i formuläret är det viktigt att du fyller i utbildningsprogram och/eller ämne/kurs, så att din registrering hamnar hos rätt administratör. Publicera i fulltext - Du DiVA växer och innehåller idag forskningspublikationer och uppsatser från cirka 50 lärosäten och forskningsinstitutioner i Sverige. Registrera din uppsats i DiVA. Alla uppsatser som skrivits och blivit godkända vid Försvarshögskolan på kandidatnivå eller högre ska registreras i DiVA. Detta har beslutats på rektorsnivå.

Limit the search further Here you can limit your search further, your result list will only contain those who match all of the criteria that you fill out in this part (combined with the advanced search from above)

När du har valt att arkivera och eventuellt publicera uppsatsen i DiVA, kan det dröja innan den går att söka fram i DiVA. ArtiklarAndreas Lindroth, Torpeder och torpedbåtars introduktion i den svenska flottan 1860-1901, Varför, Tekniska innovationer, I andra länder, Whiteheadtorpeden, TorpedbåtarKarsten Skjold Peterse Låna uppsats/pappersutskrift (som inte finns i DiVA) Se Listor över uppsatser/examensarbeten och kontakta aktuell studentexpedition. Skriva uppsats Se Uppsatsmall (institutionen).

Uppsatser diva

Visar resultat 1 - 5 av 757 uppsatser innehållade orden c-uppsats diva. 1. Vad betyder begreppet hälsa för elever i årskurs nio? En kvalitativ studie. Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

Handledare tilldelas vid kursens början och schemat/studieplanen för kursen planeras tillsammans med handledaren. Din uppsats blir sökbar i GIH:s publiceringsdatabas DiVA och Uppsatser.se.

Uppsatser diva

1. Hållbarhet och engagemang : - En studie om konsumenters uppfattning och förutsättning att konsumera hållbara produkter. Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen Översten säger att jag älskar: en översättningsteoretisk uppsats om att översätta ett absurt kärleksförhållande i en absurd miljö: 2009: Lisik, Larisa: Фантазия и реальность у Гоголя и Кафки: («Нос» и ”Die Verwandlung” («Превращение»)) 2009: Jechna, Marta Andra söktjänster hämtar uppgifter från DiVA. När du registrerat din uppsats i DiVA går den även att hitta i Uppsök, uppsatser.se och söktjänster som Google. För att uppsatsen ska gå att söka i Uppsök och uppsatser.se måste en pdf-fil med arbetet laddas upp och göras fritt tillgänglig i DiVA.
Förskolans matematik doverborg 2021

från högskolans forskare, uppsatser från studenter och andra digitala samlingar. Publicera din studentuppsats i DIVA. Om du har skrivit en godkänd uppsats vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik har  Om databasen DiVA. DiVA är en databas för forskningspublikationer och uppsatser.

Coming dissertations » Coming licentiate seminars » DiVA at University of Gävle contains publications by the university´s researchers, teachers and students. Advanced search Advanced search is divided into two main parts, and one or more groups in each of the main parts.
Lastpallar umeå

Uppsatser diva


Din uppsats blir sökbar i GIH:s publiceringsdatabas DiVA och Uppsatser.se. Det kan ta några dagar från det du registrerar uppsatsen. Den blir även sökbar via sökmotorer som Google, men det kan ta längre tid.

DiVA används av ca 30 svenska högskolor och universitet. I DiVA är din uppsats i säkert förvar, lätt att hitta och att länka till. På Örebro universitet är det beslutat att studenters självständiga arbeten som ligger till grund för en yrkes-, kandidat-, magister-, och/eller masterexamen ska arkiveras elektroniskt i DiVA. Låna uppsats/pappersutskrift (som inte finns i DiVA) Se Listor över uppsatser/examensarbeten och kontakta aktuell studentexpedition.

Uppsatsen inleds med en definition av olika innebörder av begrepp som används i litteraturgenomgången och senare i studien. Efter detta beskrivs studiens teoretiska utgångspunkt samt även den metodologiska utgångspunkten. I del två av uppsatsen beskrivs studiens forskningsbakgrund, inledningsvis med den pedagogiska dokumentationens historik

Läs mer. Blankett för sluthandläggning av examensarbete Det kan vara till en hjälp att, inför ditt eget uppsatsskrivande, läsa vad andra har skrivit inom samma område. I databasen, LUP Student Papers, har vi samlat en stor del av de senaste årens publicerade uppsatser och examensarbeten vid Lunds universitet. I de flesta fall är materialet även tillgängligt i fulltextdokument som går bra att ladda ned. Sök uppsats Sök bland När forskningsdokument och uppsatser blir publicerade i DiVA blir de också tillgängliga och sökbara via en mängd andra söktjänster såsom Google Scholar, SwePub, WorldCat, BASE, Uppsök, DART-Europe m.fl. Registrera din publikation i DiVA. Sök i DiVA.

Budplikt — Jag har till och med skrivit uppsatser om C-uppsats om bostadsmarknaded och  Åkesson som har möjlighet att distribuera uppsatsen till alla som så önskar. Alla examensarbeten ska registreras i DiVA, men vi publicerar bara DiVA innehåller publikationer i fulltext, mestadels studentuppsatser men  Sök och registrera i DiVA. DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet, är Malmö universitets plattform för registrering och visning av publikationer som produceras av  Sub-communities within this community. Academy of Music and Drama / Högskolan för scen och musik : [375]. Department of Applied Information Technology  Blanketten kan även lämnas till Studentservice.